V úterý 5.7.2022 (státní svátek) bude ordinace zavřená. 

Děkujeme za pochopení. 

Skot

-výjezd do chovů

-diagnosti a terapie onemocnění jednotlivých zvířat s ohledem na zdraví celého stáda

-provádění zdravotních zkoušek dle MKZ

-péče o paznehty

-inseminace

-poradenství v chovu, reprodukce, výživa, zoohygiena, zootechnika

-imobilizace