V úterý 5.7.2022 (státní svátek) bude ordinace zavřená. 

Děkujeme za pochopení. 

V rámci naší činnosti Vám nabízíme široký sortiment veterinárních služeb. V nové veterinární ordninaci v Benešově vám nabízíme základní veternární péči především v oblasti medicíny psů, koček a ostatních drobných savců. Cílem naší práce je správné a včasné stanovení diagnózy a provedené odpovídající terapie. V případě složitějších případů Vás neváháme odeslat na specializovaná pracoviště. Samozřejmostí je poskytnutí preventivních služeb a poradenství v chovu.

Zaměřujeme se také na medicínu "velkých" zvířat, zajména: skotu, koní, ale také malých přežvýkavců a prasat. V této oblasti samozřejmě zajišťujeme terénní výjezdy do chovů. Diagnózu a odpovídající terapii provádíme jak na úrovni jednotlivce tak na úrovni celého stáda. Jsme schopni vám pomoci se sestavením krmných dávek, vakcinačních schémat, apod.